Print
posted by on in Stories 8 years ago

Sofia antikken

3 2


Antikken [endre]

Sofia vart grunnlagd av trakarar som Serdica, kalla opp etter den trakiske stamma Serdi. Rundt 500-talet fvt. busette stamma Odrysi seg i området, kjend som personar (ethnos) med sitt eige kongedøme. Under ein kort periode på 300-talet fvt. kom byen inn under Filip II av Makedonia og son hans Aleksander den store.

Rundt år 29 e.Kr vart Sofia erobra av Romarriket og omdøypt til Ulpia Serdica. Byen vart eit municipium, eller senter for ein administrativ region under styret til keisar Trajanus (98-117). Den første nedskrivinga om Serdica vart gjort av Klaudios Ptolemaios (rundt 100 e.Kr). Byen vart utvida med små tårn på bygningar, bymurar, offentlege bad, administrative og kulturelle bygningar, ein basilika og eit stort amfiteater kalla Bouleutherion. Då keisar Diocletianus dela provinsen Dakia i Dacia Ripensis (ved breidda av Donau) og Dacia Mediterranea, vart Serdica hovudstad i Dacia Mediterranea. Byen vart utvikla dei neste 150 åra, og Konstantin den store kalla byen «Mitt Roma».

Serdica var ein mellomstor by, men var praktfull med planlagd planering og arkitektur, og eit aktivt sosialt liv. Byen blømde under leiing av den bysantiske keisaren Justinianus, då det vart bygd store slottsmurar kring byen, som ein framleisk kan sjå delar av i dag.

Byen vart øydelagd av hunarar i år 447, men vart gjenoppbygd av Justinianus og omdøypt til Triaditsa.

---


permalink: permalink -- -- visits: 7632 tagged: • sofia • antikken • dacia 

Published on : ,  until Continuous


miro Februari 08, 2012 09:56 PM
posted by: miro

max
reply

miro Februari 08, 2012 09:59 PM
posted by: miro

tex
reply

miro Februari 08, 2012 09:58 PM
posted by: miro

reply

miro Februari 08, 2012 10:01 PM
posted by: miroreply


uw naam*

email adres*

reacties*

code*